رد کردن پیوندها

ویژگی های یک سمعک خوب

ویژگی این سمعک ها به شرح ذیل می باشند:

۱- پردازش صدا به صورت هوشمند و اتوماتیک در آنها صورت می گیرد. ۲- بازشناسی گفتار در بیشتر محیط های شنیداری را ایجاد می کنند. ۳- توانایی ایجاد صدای واضح در محیط های شلوغ را دارند. ۴- قابلیت استفاده از میکروفون های جهت دار در آنها وجود دارد و ۵- امکان کنترل سمعک از طریق نرم افزارهای موبایلی از جمله نرم افزار سمعک برای اندروید در آنها وجود دارد.

پیام بگذارید

This website uses cookies to improve your web experience.